KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Ordliste

ArveanleggSe arvemateriale.
Arvemateriale Det samme som DNA. Bestemmer enklelte egenskaper hos et individ. Man arver en halvpart av arvematerialet fra hver av foreldrene.
CellekjerneDen delen av cellen hvor arvestoffet DNA befinner seg. "Hjernen" til cellen.
CellemembranEn hinne som holder cytoplasmaen inn i cellen og som holder cellen sammen.
CytoplasmaVæsken hvor alle bestanddelene i cellen ligger.
DNAStår for "deoxyribonucleic acid". DNA er sammen med RNA det som utgjør arvemassen til et dyr. DNA-molekylet er kveilet opp i forskjellige kromosomer. DNA-molekylet er oppbygd av gener.
DNA-molekylSe DNA.
EmbryoEn befruktet eggcelle
GenDel av DNA-molekylet
GenkartKart over alle genene i et vesen. Genkartene viser hvor alle genene er og hva de brukes til.
GentestBrukes for å finne ut om man har noen arvelige sykdommer.
KjønncellerEggceller og Sædceller
Klone(subst) En klone er et individ eller en gruppe individer som har helt lik arvemasse som et annet individ
(verb) Å klone vil si å skape et individ som har en eksakt kopi av arvemassen til et annet individ
KloningDet å kopiere levende vesner
KromosomDel av DNA-molekylet. Kromosomene er oppkveilinger av DNA-trådene.
StamcellerCeller som dannes helt i begynnelsen av et liv. Stamcellene kan dele seg til hvilken som helst av de andre cellene i kroppen.
TelomerEn struktur som befinner seg ytterst på kromosomene. Telomerene bestemmer alderen til arvemassen. De forminskes for hver celledeling og når de blir for små stopper celledellingen og cellen dør.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Etikk
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim