KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Recessive Sykdommer

Man kan bare få en recessiv sykdom hvis man har to like utgaver av samme genet. Det vil si at begge foreldrene må ha det skadete genet. Det betyr ikke at de trenger å ha samme sykdommen. De kan fortsatt være friske siden at den friske genutgaven dominerer over den andre. Recessive sykdommer forekommer oftere hos menn enn hos kvinner.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Etikk
Arvelige Sykdommer
Recessive Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim