KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Kromosomfeil

Kromosomfeil oppstår ved feil på celledelingen av kjønnsceller. Kjønnsceller inneholder vanligvis 23 kromosomer, en av hver type kromosom, men noen ganger kan det hende at et av kromosomparene ikke vil dele seg slik at hele kromosomparet blir med til kjønnscellen. Det gjør at den befruktede eggcellen vil få 47 kromosomer, som er en for mye. Et eksempel på dette er at hvis en person blir født med tre utgaver av kromosom 21 så vil vedkommende bli født med sykdommen Downs syndrom. Kromosomfeil har ingenting med at foreldrene har en genfeil. Kromosomfeil kan føre til tap, fordobling, ødeleggelse eller forflytninger på materialet i kromosomet. Ca. 1 av 1000 har en eller annen form for kromosomfeil og er grunnen til ca. halvparten av alle spontane aborter innen de tre første måneder av svangerskapet.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Etikk
Arvelige Sykdommer
Kromosomfeil

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim