KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Hvilke farer kan genteknologien føre til?

DNA fra genmanipulert mat kan komme over i bakterier og celler i kroppen vår og kanskje kan genmanipulert mat kan påvirke oss på forskjellige måter eller danne nye stoffer som kanksje vil føre til allergiske reaksjoner.

I dag advarer forskere oss mot å tro at hvordan vi utvikler oss er styrt av genene. For det første er samspillet mellom alle genene svært komplisert. For det andre er det ikke bare genene, men også de mulighetene vi får og miljøet rundt oss som er med på å forme oss.

En annen fare kan være siamesiske tvillinger, som vist under, der en stakkars siamesisk mus er sammenvokst i halen.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Hvilke farer kan genteknologien føre til?
Etikk
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim