KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Genkart

Når vi kjenner til alle genene i et menneske, hvor det ligger og hva dets oppgave er, kan vi undersøke hvilke skadete gener som fører til hvilke kreftformer. Senere kan man da erstatte det skadete genet med et nytt et. Man kan også finne ut hva ytre påvirkning har å si for genene. For eksempel kan man finne ut hvilke gener som blir skadet av kreft slik at man kan helbrede de som får kreft av å røyke. Etterhvert vil vi kunne studere hvilke egenskaper et menneske vil få allerede fra da det er et foster. Da kan vi endre genene slik at vi selv kan bestemme hvilke egenskaper et menneske skal ha.
Genkart over en viss bakterie (nokså rotete)
Delvis genkart over en bakterie
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Genkart
Etikk
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim