KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Hva er kloning

Kloning vil si å kopiere en eller flere celler helt nøyaktig. For eksempel finnes det flere typer bakterier og virus som kloner seg selv istedenfor at de formerer seg ved kjønnet formering slik de fleste større organismene gjør. En klone er noen som er helt identisk et annet vesen. Identiske tvillinger blir for eksempel regnet som en klone. Tvillinger er et eksempel på hva som kan kalles en klone. Begge to er helt like. Tvillinger er altså medlemmer av en klone selv om de ikke har blitt klonet av mennesker i et laboratorium. Ordet kloning har blitt brukt om mange ting. Opprinnelig kom ordet fra noe planteforskere brukte på planter med de samme egenskapene. Kloner i planteverdenen er nemlig ikke så uvanlig. For eksempel hvis vi deler av en gren fra en busk, setter den i vann og tilfører den næring, vil den slå røtter og bli en ny blomst. Planteceller kan nemlig tilpasse seg mye bedre til miljøet rundt den enn det dyrecellene kan. I vanlig folketale er kloning for det meste det å lage en nøyaktig kopi av et vesen, oftest et menneske. En annen type kloning er det å klone gener slik at vi får en stor mengde av dem. På denne måten kan vi snart bruke disse til å erstatte syke eller manglende gener. På en annen side er det ikke nok å bare erstatte de genene, det er også å få dem til å fungere normalt. Hvis ikke de nye genene fungerer som de skal har vi bare gått over fra et problem til et annet. I verste fall kan vi til og med ha skapt en ny sykdom som tidligere aldri har eksistert før.

Det finnes flere måter å plante et gen inn i en menneskecelle. En metode går ut på mikroinjeksjon av et nytt DNA direkte inn til cellekjernen. Dette er en rask metode, men det er ikke sikkert at det nye DNA-molekylet vil samarbeidde med cellen. Dette kan ofte føre til at cellen eller DNA-et blir skadet.

En annen teknikk er å lage et preparat med kalsiumfosfatet av DNA-molekylet for så å dyrke frem en cellekultur med dette preparatet. Det DNA-molekylet som blir skapt i denne cellen er ofte ikke kraftig nok til at cellene vil klare å lese DNA-molekylet på en riktig måte.

En tredje måte å få et gen inn i en celle er ved å bruke et virus. Virus er parasitter som planter sitt eget DNA inn i en offercelle og tvinger cellen til å lage kopier av seg selv. Cellen må da bruke byggesteiner som den egentlig skulle ha brukt på å formere seg selv. Når offercellen ikke har flere byggesteiner igjen dreper viruset cellen og begynner på en ny offercelle. Dette viruset som skal brukes til må være et virus som ikke kan bringe sykdom til mennesker. Ved å plante et DNA med det friske genet i et slikt virus vil viruset plante DNA-molekylet med det friske genet inn i en celle og tvinge cellen til å bygge celler med det friske genet. Den mest utbredte måten er å bruke noe som kalles for et retrovirus fordi den har en egenskap til å integrere sitt eget DNA med et DNA-molekyl til en menneskecelle. Fordelene med dette er at man kan bestemme hvor mange celler som skal få det nye genet og menneskecellene vil ikke kunne bli ødelagt av viruset. Uheldigvis kan denne teknikken bare brukes på celler som deler seg, og sannsynligvis ikke på de som ikke deler seg, slik som for eksempel celler i hjernen, muskler og i leveren.

Saturn er, som alle andre planeter i vårt solsystem, en klonet planet fra et annet solsystem, minimum 14 lysår unna! Så det så!Mange av disse retrovirusene har blitt dyrket fram fra et virus som forårsaker leukemi på mus. I dag er det bare blodceller som vi har kunnet bruke dette viruset på fordi andre menneskeceller har vist seg vanskelig å dyrke fram utenfor menneskekroppen og kan derfor ikke motta retroviruset.

En annen form for virus som det går an å bruke er adenovirus. De har to fordeler: Store summer kunstig laget adenovirus kan bli endret for sitt bruk, og menneskecellene trenger ikke å dele seg for at viruset skal ha noen virkning. Det vil si at de kan bringe friske gen til alle typer menneskeceller. Ulempen er det at virkningen ikke alltid varer, slik at man må sende viruset inn i kroppen flere ganger. Adenovirusene kan også bli utslettet av menneskets immunforsvar.

Kloning kan også bety det å ta en celle fra dens opprinnelige miljø og isolere den et annet sted til for eksempel forskning eller medisinsk og kommersielt bruk. En annen form for kloning er å ta et helt sett med kromosomer fra en celle og å sette den inn i et ubefruktet egg, hvor kromosomene har blitt fjernet. På den måten vil det befruktede egget utvikle seg til et organisme som er genetisk identisk med den som kromosomene ble tatt fra. Denne formen for kloning er mer bedre forklart under.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Hva er kloning
Genteknologi
Etikk
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim