KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Forskjeller mellom hannkjønn og hunnkjønn

For en tid siden var Dolly den eneste menneskeskapte klonen som har blitt laget. Dolly var en hunnsau. Et pattedyr av hunnkjønn ble valgt fordi at enkelte forskere mente at det var noe unikt med reproduksjon av cellevevet til hunnkjønnspattedyr. Dette var nødvendig for at det skulle være mulig å klone. Denne teorien har nå blitt knust av biologene Teruhiko Wakayama og Ryuzo Yanigmachihom fra universitetet i Hawaii. De har nå klart å klone et hannpattedyr, nemlig musen Fibro. Dette er den aller første gangen et hannpattedyr har blitt klonet. Den metoden de klonet Fibro på er en variant av å den måten de brukte når de klonet Dolly. De tar ut cellekjernene fra en type hudceller, som kalles fibroplast, fra halen, og setter de inn i stamceller hvor cellekjernen også er fjernet. På den måten har man stamceller med det samme arvematerialet som et voksent individ. Så ble de befruktede eggcellene stimulert kjemisk slik at, av grunner forskere ikke helt har skjønt, eggcellene oppfører seg som om de har blitt befruktet og de forandrer seg til embryoer uten noen innvirkning av sædceller. Grunnen til at man bruker stamceller er at stamceller er ikke spesialisert, dermed, hvis man er heldig, kan stamcellene fortsette å dele seg til det blir et fult utviklet vesen. Denne teknikken viste seg ikke å være særlig effektiv. Av de 274 embryonene som hadde blitt flyttet til surrogatmødre førte bare halvparten av de til graviditet. Til slutt var det bare tre foster igjen. De måtte tas ved keisersnitt hvor to av de døde momentant. Den siste musen, Fibro, overlevde til voksen alder og den ser ut til å ha et sunt og friskt liv og er i dag også blitt far til to små musunger. I tillegg til at eksperimentet viste at det var mulig å klone voksne hannkjønnspattedyr fant de gså ut at genetisk materiale enklere kunne lagres i små lag av nedfrosset hud eller andre celler enn den tradisjonelle metoden hvor de lagrer det i
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Forskjeller mellom hannkjønn og hunnkjønn
Genteknologi
Etikk
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim