KLONPRO
Nyheter | Ordbok | Forum | Credits 

Ny tvil om kloning

Den 27 mai 1999 ble det lagt fram en alarmerende forskningsrapport fra forskerne som klonet Dolly om Dolly sine kromosomer.

Oppdagelsen til forskerne var basert på noe som kalles telomerer (de gule flekkene på bildet). Telomerer er en struktur som er knyttet til enden av kromosomene og de fleste forskere er sikre på at de er knyttet til aldringsprosessen. Hver gang en celle deler seg forminskes telomerene. Når telomerene er for små stopper celledelingen og cellen dør, Dollys telomerer viste seg å være 20% mindre enn det som er vanlig for en sau på samme alder som Dolly. Arvematrialet til Dolly virket faktisk eldre enn den sauen hun var klonet fra, som er dobbelt så gammel. Disse observasjonene vakte stor bekymring om at dyr som var klonet på denne måten kunne ha en unormal aldringsprosess og ha nedsatt motstand mot sykdommer. Mange forskere var også redde for at dette problemet ville komme til å komplisere diskusjonen om kloning av mennesker.
Artikler:
Introduksjon
Kloning
Genteknologi
Etikk
Ny tvil om kloning
Arvelige Sykdommer

Copyright © DillonWithSteephome 2001-2002.
Alt er skrevet av Ole M. With, Morten J. Dille og Thomas R. Brattheim